Każdy wie, co to kultura. <br />Z pewnością wyróżni kulturę osobistą, kulturę fizyczną. <br /> Ale słowo to ma wiele znaczeń. Kiedy powstała? Gdzie odnajdziemy kolebki kultury?

Każdy wie, co to kultura.
Z pewnością wyróżni kulturę osobistą, kulturę fizyczną.
Ale słowo to ma wiele znaczeń. Kiedy powstała? Gdzie odnajdziemy kolebki kultury?

Ekipa e-kultura.net.pl poleca:

Kylos.pl - Najlepsze w Polsce profesjonalne serwery wirtualne, vps i dedykowane!!

Kylos.pl - Najlepsze profesjonalne serwery vps, wirtualne i dedykowane w Polsce!! Poleca ekipa e-kultura.net.pl.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani i dobry hosting.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani hosting. Poleca ekipa e-kultura.net.pl.

Kultura halsztacka

Jedna z wielkich kultur, której okres świetności przypada na lata 800-450 p.n.e.

Kolejna z wielkich kultur, jaka rozwinęła się na świecie to kultura halsztacka. Przypada na lata 800-450 p.n.e, czyli na epokę żelaza. Nazwa pochodzi od słowa Hallstatt. Jest to stanowisko eponimiczne, które leży w Alpach Salzburskich. W II połowie XIX wieku odkryto tu wielkie cmentarzysko. Kulturę halsztacką można podzielić na dwa zespoły. Pierwszy z nich to kultura zachodniohalsztacka, którą identyfikuje się z Celtami. Druga to kultura wschodniohalsztacka, czyli kultura illiryjska i tracka.

Najstarsze zabytki kultury halsztackiej datuje się na rok 800 p. n. e. Paul Reineckey wyróżnia także tzw. halsztat C i halsztat D. Nauka nie może ustalić dokładnych przyczyn umożliwiających wyodrębnienia kultury halsztackiej. Prawdopodobnie wiązało się to z najazdami ludów stepowych. Ich ekspansja doprowadziła do załamania się istniejących struktur kulturowych. Przemawia za tym upowszechnienie się konia oraz konstrukcja komór grobowych. Przyczyną przemian kulturowych mógł być wpływ świata śródziemnomorskiego, w postaci kontaktów z koloniami greckimi oraz Italią.

Ludzie mieszkający w tych czasach wytwarzali charakterystyczne naczynia z blachy brązowej, które często były starannie i bogato dekorowane. Ornament stanowiły rysunki scen wojennych, zachowania religijne, a nawet sceny z życia codziennego. Bardzo charakterystyczne było też garncarstwo. Ceramika wykonywana była ręcznie, czarną i brunatną farbą na czerwonym tle malowano geometryczny ornament. Cechą charakterystyczną była także ceramika o grafitowanych powierzchniach. Stanowiły ja duże, dwustożkowate naczynia z guzami na brzuścu.

Dla kultury halsztyckiej charakterystyczne są silnie ufortyfikowane osiedla, które nawiązywały do wielkich grodów epoki brązu. Takie osiedla stanowiły siedzibę władców, a nawet pełniły rolę centrów gospodarczo-handlowo-społeczno-religijnych. Gród otaczały kamienno-drewniane mury oraz wały. W najwyższej części znajdowały się siedziby władców i świątynie.

Tamtejsza ludność zajmowała się hodowla i rolnictwem. Specjalizowała się w eksploatacji, przeróbce oraz dystrybucji soli. Można tu także zaobserwować rozwój produkcji rzemieślniczej, a nawet obróbki metali. Przez tereny halsztyckie przebiegały szlaki handlowe, w tym szlak bursztynowy. Wyodrębniła się tu arystokracja plemienna, a to za sprawą wydarzeń politycznych i gospodarczych. Dowodem tego mogą być chociażby bardzo bogato wyposażone pochówki.

Tagi: kultura halsztacka, kultura epoki żelaza, kultura zachodniohalsztacka, kultura wschodniohalsztacka

Powiązany artykuł: Każdy wie, co to kultura. Z pewnością wyróżni kulturę osobistą, kulturę fizyczną. Ale słowo to ma wiele znaczeń. Kiedy powstała? Gdzie odnajdziemy kolebki kultury?

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Kultura halsztacka

Kolejna z wielkich kultur, jaka rozwinęła się na świecie to kultura halsztacka. Przypada na lata 800-450 p.n.e, czyli na epokę żelaza. Nazwa pochodzi od słowa Hallstatt. Jest to stanowisko eponimiczne, które leży w Alpach Salzburskich. W II połowie XIX wieku odkryto tu wielkie cmentarzysko. Kulturę halsztacką można podzielić na dwa zespoły.

Kultura łużycka

Często w różnych publikacjach mówi się o kulturze łużyckiej. A czym jest? To kultur archeologiczna środkowej oraz młodszej epoki brązu, a także wczesnej epoki żelaza. Występowała głównie na ziemiach polskich. Również można ją spotkać na obszarach przyległych do ziem polskich. Można ją zaliczyć do kręgu kultur pól popielnicowych.

Kultura minojska

Inną znaną kulturą jest kultura minojska, zwana także kreteńską. To jedna z najstarszych kultur epoki brązu, która występowała w obszarze Morza Śródziemnego, a której powstanie miało miejsce na Krecie około 3000 r. p.n.e. Odkryto ją dopiero na początku XX wieku. Wszystko dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa Arthura Evansa.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009