Każdy wie, co to kultura. <br />Z pewnością wyróżni kulturę osobistą, kulturę fizyczną. <br /> Ale słowo to ma wiele znaczeń. Kiedy powstała? Gdzie odnajdziemy kolebki kultury?

Każdy wie, co to kultura.
Z pewnością wyróżni kulturę osobistą, kulturę fizyczną.
Ale słowo to ma wiele znaczeń. Kiedy powstała? Gdzie odnajdziemy kolebki kultury?

Ekipa e-kultura.net.pl poleca:

Kylos.pl - Najlepsze w Polsce profesjonalne serwery wirtualne, vps i dedykowane!!

Kylos.pl - Najlepsze profesjonalne serwery vps, wirtualne i dedykowane w Polsce!! Poleca ekipa e-kultura.net.pl.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani i dobry hosting.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani hosting. Poleca ekipa e-kultura.net.pl.

O kulturze

Termin kultura można interpretować na różne sposoby. Oznacza wytwory materialne, niematerialne, kulturę duchową, wzory myślenia, a nawet zachowania.

KulturaCzasem zastanawiamy się czym jest kultura. Prawdopodobnie ten termin pochodzi od łacińskiego wyrażenia cultus agi, co dosłownie oznacza uprawę ziemi. Termin kultura można w różny sposób interpretować. Możemy ją określić jako ogół wytworów ludzi. Są to zarówno wytwory materialne, jak i niematerialne. Do tych drugich można zaliczyć kulturę duchową, wzory myślenia i zachowania.

Najczęściej kulturę pojmuje się jako całokształt duchowego oraz materialnego dorobku społeczeństwa. Utożsamia się ją także z cywilizacją. Określa charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, a także to, co w danym zachowaniu jest wyuczone, a co biologicznie odziedziczone.

Dziedzina wiedzy zwana kulturoznawstwem próbuje usystematyzować całą wiedzę na temat kultury. Ważne są także : filozofia kultury, historia kultury, antropologia kulturowa, socjologia kultury, etnografia oraz memetyka.

Do głównych dziedzin kultury możemy zaliczyć kulturę materialną, którą stanowią wytwory człowieka, technika, a także umiejętności praktyczne. Do kultury duchowej zaliczymy wierzenia, wiedzę, literaturę, piśmiennictwo, sztukę (sztuki plastyczne, teatr, muzykę, film), a nawet wszystko co należy do wytworów umysłu, np. filozofia. Kultura społeczna to normy moralne, ideologia oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym. Kultura językowa to porozumiewanie się zgodnie z obowiązującą normą językową. Istnieje również taka dziedzina, jak kultura polityczna, w skład której wchodzą systemy wartości oraz wzorce zachowań biorących udział w wykonywaniu władzy państwowej albo aspirujących do tej roli. Nie zapominajmy także o kulturze fizycznej. Możemy ją zdefiniować jako system zachowań oraz działania związane z dbałością o rozwój fizyczny człowieka.

Termin cultura pierwotnie oznaczał uprawę roli, hodowlę zwierząt, a nawet przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej użyteczny oraz przydatny dla człowieka. Do tej pory w naszym języku pozostały takie terminy jak kultura rolna, kultura bakterii, czy monokultura. Widać, że wiążą się one z pierwotnym znaczeniem słowa kultura.

Pierwszy raz, już w nowym znaczeniu, terminu kultura użył Cyceron. W swoim dziele Disputationes Tusculanae sformułował takie pojęcie jak cultura animi. Dosłownie oznaczało ono uprawę umysłu, a w praktyce określało pierwszą w literaturze koncepcję filozofii. Od tej pory słowo kultura wiązało się z doskonaleniem się, pielęgnowaniem i kształceniem. W 1688 roku, Samuel Pufendorf w swoim dziele De iure naturae et gentium, zdefiniował kulturę jako instytucje społeczne, ubranie, język, moralność kierowaną przez rozum oraz obyczaje.

W ciągu wielu wieków słowa kultura chętnie używali filozofowie oraz uczeni zajmujących się naukami społecznymi. W rezultacie tego procesu słowo to uzyskało wiele różnorodnych znaczeń.

Tagi: kultura, geneza kultury, kultura duchowa, kultura materialna

Powiązany artykuł: Ślub to dla Młodych bardzo duże przeżycie. Od tej pory wstępują w dorosłe życie i tworzą nową rodzinę.

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

O kulturze dolnego paleolitu

Jedną z najstarszych kultur dolnego paleolitu, która występowała na terenach Afryki, Azji i Europy, była kultura aszelska. W wydzieleniu tego typu kultury pomogła znacząca zmiana jakościowa w dziedzinie technologii obróbki kamienia. Zastosowano bifacjalny retusz w czasie produkcji pięściaków, rozłupców oraz innych narzędzi kamiennych. Geneza powstania tej kultury na kontynencie afrykańskim stwarza wiele problemów.

Kultura minojska

Inną znaną kulturą jest kultura minojska, zwana także kreteńską. To jedna z najstarszych kultur epoki brązu, która występowała w obszarze Morza Śródziemnego, a której powstanie miało miejsce na Krecie około 3000 r. p.n.e. Odkryto ją dopiero na początku XX wieku. Wszystko dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa Arthura Evansa.

Kultura halsztacka

Kolejna z wielkich kultur, jaka rozwinęła się na świecie to kultura halsztacka. Przypada na lata 800-450 p.n.e, czyli na epokę żelaza. Nazwa pochodzi od słowa Hallstatt. Jest to stanowisko eponimiczne, które leży w Alpach Salzburskich. W II połowie XIX wieku odkryto tu wielkie cmentarzysko. Kulturę halsztacką można podzielić na dwa zespoły.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009