Każdy wie, co to kultura. <br />Z pewnością wyróżni kulturę osobistą, kulturę fizyczną. <br /> Ale słowo to ma wiele znaczeń. Kiedy powstała? Gdzie odnajdziemy kolebki kultury?

Każdy wie, co to kultura.
Z pewnością wyróżni kulturę osobistą, kulturę fizyczną.
Ale słowo to ma wiele znaczeń. Kiedy powstała? Gdzie odnajdziemy kolebki kultury?

Ekipa e-kultura.net.pl poleca:

Kylos.pl - Najlepsze w Polsce profesjonalne serwery wirtualne, vps i dedykowane!!

Kylos.pl - Najlepsze profesjonalne serwery vps, wirtualne i dedykowane w Polsce!! Poleca ekipa e-kultura.net.pl.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani i dobry hosting.

MasterNET.pl - Najtańsze domeny i przedłużenia w Polsce!! Bez haczyków. Tani hosting. Poleca ekipa e-kultura.net.pl.

O kulturze

Termin kultura można interpretować na różne sposoby. Oznacza wytwory materialne, niematerialne, kulturę duchową, wzory myślenia, a nawet zachowania.

KulturaCzasem zastanawiamy się czym jest kultura. Prawdopodobnie ten termin pochodzi od łacińskiego wyrażenia cultus agi, co dosłownie oznacza uprawę ziemi. Termin kultura można w różny sposób interpretować. Możemy ją określić jako ogół wytworów ludzi. Są to zarówno wytwory materialne, jak i niematerialne. Do tych drugich można zaliczyć kulturę duchową, wzory myślenia i zachowania.

Najczęściej kulturę pojmuje się jako całokształt duchowego oraz materialnego dorobku społeczeństwa. Utożsamia się ją także z cywilizacją. Określa charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, a także to, co w danym zachowaniu jest wyuczone, a co biologicznie odziedziczone.

Dziedzina wiedzy zwana kulturoznawstwem próbuje usystematyzować całą wiedzę na temat kultury. Ważne są także : filozofia kultury, historia kultury, antropologia kulturowa, socjologia kultury, etnografia oraz memetyka.

Do głównych dziedzin kultury możemy zaliczyć kulturę materialną, którą stanowią wytwory człowieka, technika, a także umiejętności praktyczne. Do kultury duchowej zaliczymy wierzenia, wiedzę, literaturę, piśmiennictwo, sztukę (sztuki plastyczne, teatr, muzykę, film), a nawet wszystko co należy do wytworów umysłu, np. filozofia. Kultura społeczna to normy moralne, ideologia oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym. Kultura językowa to porozumiewanie się zgodnie z obowiązującą normą językową. Istnieje również taka dziedzina, jak kultura polityczna, w skład której wchodzą systemy wartości oraz wzorce zachowań biorących udział w wykonywaniu władzy państwowej albo aspirujących do tej roli. Nie zapominajmy także o kulturze fizycznej. Możemy ją zdefiniować jako system zachowań oraz działania związane z dbałością o rozwój fizyczny człowieka.

Termin cultura pierwotnie oznaczał uprawę roli, hodowlę zwierząt, a nawet przekształcanie naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej użyteczny oraz przydatny dla człowieka. Do tej pory w naszym języku pozostały takie terminy jak kultura rolna, kultura bakterii, czy monokultura. Widać, że wiążą się one z pierwotnym znaczeniem słowa kultura.

Pierwszy raz, już w nowym znaczeniu, terminu kultura użył Cyceron. W swoim dziele Disputationes Tusculanae sformułował takie pojęcie jak cultura animi. Dosłownie oznaczało ono uprawę umysłu, a w praktyce określało pierwszą w literaturze koncepcję filozofii. Od tej pory słowo kultura wiązało się z doskonaleniem się, pielęgnowaniem i kształceniem. W 1688 roku, Samuel Pufendorf w swoim dziele De iure naturae et gentium, zdefiniował kulturę jako instytucje społeczne, ubranie, język, moralność kierowaną przez rozum oraz obyczaje.

W ciągu wielu wieków słowa kultura chętnie używali filozofowie oraz uczeni zajmujących się naukami społecznymi. W rezultacie tego procesu słowo to uzyskało wiele różnorodnych znaczeń.

Tagi: kultura, geneza kultury, kultura duchowa, kultura materialna

Powiązany artykuł: Każdy wie, co to kultura. Z pewnością wyróżni kulturę osobistą, kulturę fizyczną. Ale słowo to ma wiele znaczeń. Kiedy powstała? Gdzie odnajdziemy kolebki kultury?

Brak komentarzy!

 


Zobacz także:

Kultura minojska

Inną znaną kulturą jest kultura minojska, zwana także kreteńską. To jedna z najstarszych kultur epoki brązu, która występowała w obszarze Morza Śródziemnego, a której powstanie miało miejsce na Krecie około 3000 r. p.n.e. Odkryto ją dopiero na początku XX wieku. Wszystko dzięki pracom wykopaliskowym prowadzonym przez archeologa Arthura Evansa.

O kulturze

Czasem zastanawiamy się czym jest kultura. Prawdopodobnie ten termin pochodzi od łacińskiego wyrażenia cultus agi, co dosłownie oznacza uprawę ziemi. Termin kultura można w różny sposób interpretować. Możemy ją określić jako ogół wytworów ludzi. Są to zarówno wytwory materialne, jak i niematerialne.

O kulturze dolnego paleolitu

Jedną z najstarszych kultur dolnego paleolitu, która występowała na terenach Afryki, Azji i Europy, była kultura aszelska. W wydzieleniu tego typu kultury pomogła znacząca zmiana jakościowa w dziedzinie technologii obróbki kamienia. Zastosowano bifacjalny retusz w czasie produkcji pięściaków, rozłupców oraz innych narzędzi kamiennych. Geneza powstania tej kultury na kontynencie afrykańskim stwarza wiele problemów.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009